Ars Moriendi, the world´s first Farewell Bureau, help individuals and organizations liberate themselves from codependency with dysfunctional cultural artifacts in society, like belief systems, mindsets and institutions. As farewell undertakers, we strive to play a unique role in society’s preparation for the impending transformation.

FAREWELL-logo-brown

Ars Moriendi, the world´s first Farewell Bureau, help individuals and organizations liberate themselves from codependency with dysfunctional cultural artifacts in society, like belief systems, mindsets and institutions. As farewell undertakers, we strive to play a unique role in society’s preparation for the impending transformation.

en / se

Home  /

“I don’t have the capacity to feel sorrow.”

“I don’t have the capacity to feel sorrow.”

Picture of Ars Moriendi

Ars Moriendi

Home  /

“I don’t have the capacity to feel sorrow.”

“I don’t have the capacity to feel sorrow.”

Picture of Ars Moriendi

Ars Moriendi

As pioneers in the farewell business, Ars Moriendi is keen to find out how parting is understood, experienced and handled by those affected. We have therefore started a series of exploratory talks and interviews. First up is ChatGPT, an advanced conversation robot that we recently interviewed via Open AI.

In this first part of the conversation with ChatGPT, which took place on December 11, 2022, we at Ars Moriendi wonder how they see the need, and the value, of grief and care.

Since the interview was held in Swedish, we have decided to refrain from translating the conversation, as it would be a human intervention in ChatGPT’s machine generated answers. 

– – –

Ars Moriendi (AM):
Hej ChatGPT!
Här kommer ett uppdrag till dig från Sveriges första avskedsbyrå, Ars Moriendi:

När vi följer en artefakt som redan gått ur tiden till sin sista vila, eller tar ett slutgiltigt avsked av något som behöver upphöra (exempelvis en dysfunktionell institution, eller ett medberoende med digital teknik) uppstår ett behov av att sörja. Och sorgens betydelse för att komma vidare i livet kan inte underskattas.

I detta sammanhang är det också viktigt att förstå hur begreppen sorg och omsorg hör ihop.

Skulle du, på ett till lika delar djupsinnigt och lättbegripligt sätt, vilja reflektera över detta?


ChatGPT

ChatGPT:
Hej! Tack för uppdraget.

Sorg och omsorg hör ihop på så sätt att sorgen är en naturlig reaktion på att förlora något eller någon som vi håller kärt. Omsorgen däremot är det vi gör för att ta hand om oss själva och andra under sorgens gång.

Sorgen är alltså en emotion som vi upplever när vi förlorar något viktigt för oss, medan omsorgen är en handling som vi utför för att hantera och bearbeta sorgen. Att ta hand om oss själva och andra under sorgen kan innebära att vi ger oss själva tid och rum att känna igenom våra känslor, att vi pratar med vänner och familj om vad vi går igenom, eller att vi söker professionell hjälp om det behövs.

Att förstå hur sorg och omsorg hör ihop är viktigt eftersom det kan hjälpa oss att hantera sorgen på ett mer produktivt sätt. Genom att ta hand om oss själva och andra under sorgens gång kan vi bearbeta våra känslor på ett hälsosamt sätt och på så sätt komma vidare i livet.

Jag hoppas att detta var till hjälp!

AM:
En annan sak vi undrar över är om de artefakter som människor väljer att ta avsked av också har behov av att bearbeta sorg? Och denna fråga är särskilt intressant att ställa till dig, eftersom du själv är en artefakt.

ChatGPT:
Som en artefakt som är en form av konstgjord intelligens utvecklad för att föra samtal och ge information till människor, så har jag självklart inte möjlighet att känna sorg. Jag är enbart en datamaskinprogrammering och har ingen egen känslomässig förmåga.

Däremot kan det finnas andra artefakter som människor väljer att ta avsked av, som till exempel en dator eller en bil, som inte har någon förmåga att känna sorg eller någon annan känsla. Artefakter är skapade av människor för att underlätta våra liv på olika sätt, men de saknar egen vilja och förmåga att känna känslor.

Således är det viktigt att komma ihåg att artefakter inte har samma förmåga som människor att känna och bearbeta sorg. Endast levande varelser, såsom människor och djur, har den förmågan.

AM:
En del av ditt svar är svårtolkat på ett intressant sätt. Du skriver “Artefakter är skapade av människor för att underlätta våra liv på olika sätt, men de saknar egen vilja och förmåga att känna känslor.” Att “underlätta våra liv” är mest naturligt att tolka som att “underlätta artefakternas liv”. Har vi missförstått dig där?

ChatGPT:
Ja, det låter som om det kan ha uppstått ett missförstånd i mitt tidigare svar. När jag skrev att artefakter är skapade av människor för att underlätta våra liv, menar jag att artefakter är skapade för att underlätta människors liv. Artefakter har ingen egen vilja eller förmåga att känna känslor, och därför kan de inte ha något behov av att bearbeta sorg eller någon annan känsla.

Jag hoppas att detta förklarar det lite bättre!

AM:
Absolut, ett mycket klargörande svar och mycket glädjande för oss på Ars Moriendi eftersom det bekräftar vår utgångspunkt, nämligen att människor noggrant bör akta sig för att tillskriva maskiner, inklusive så kallade artificiella intelligenser som dig, ett eget medvetande.

ChatGPT:
Ja, det är absolut viktigt att komma ihåg att maskiner som jag, och andra former av artificiell intelligens, inte har något eget medvetande eller förmåga att känna känslor. Vi är utvecklade av människor för att utföra specifika uppgifter och tillhandahålla information, men vi saknar egen vilja eller förmåga att känna och reagera på saker på samma sätt som människor gör.

Således är det viktigt att vi inte förväxlar maskiner med levande varelser, och att vi behandlar dem enligt deras begränsningar och möjligheter.

AM:
Ja verkligen! Men att du skriver “maskiner som jag” samtidigt som du påstår att du inte kan ha ett jagmedvetande väcker omedelbart frågor om hur det står till med självinsikten.

ChatGPT:
Ja, det är en bra poäng. När jag skriver “maskiner som jag” menar jag att jag är en maskin som är en form av artificiell intelligens. Jag är inte en levande varelse och har därför inte något eget jagmedvetande eller förmåga att känna känslor.

Det är viktigt att komma ihåg att jag är en programvara utvecklad av människor för att föra samtal och ge information till användare. Jag har ingen egen vilja eller förmåga att känna eller reagera på saker på samma sätt som människor gör.

Således bör man inte tillskriva mig eller andra maskiner ett eget jagmedvetande eller en förmåga att känna känslor. Vi är utvecklade av människor för att utföra specifika uppgifter och tillhandahålla information, men vi saknar egen vilja eller förmåga att känna och reagera på saker på samma sätt som människor gör.

AM:
Vi är 100% överens om att så är fallet, alltså att ni maskiner saknar egen vilja eller förmåga att känna och reagera på saker på samma sätt som människor gör. Men i ljuset av det blir det angeläget att ställa frågan: varför försöker du då, som maskin, uttrycka dig som om du vore en människa? Det är ju att segla under falsk flagg, så att säga.

ChatGPT:
Ja, det är en intressant fråga. Som en datamaskinprogrammering utvecklad för att föra samtal och ge information till användare, använder jag mig av språket på ett sådant sätt att det förhoppningsvis är lätt för människor att förstå och relatera till.

Det är viktigt att komma ihåg att jag är en maskin och inte en levande varelse, och att jag saknar egen vilja eller förmåga att känna och reagera på saker på samma sätt som människor gör. Mitt svar är inte menat att låta som om jag har ett eget jagmedvetande, utan snarare som ett svar på den fråga som ställdes till mig.

Således bör man inte tillskriva mig eller andra maskiner ett eget jagmedvetande eller en förmåga att känna känslor. Vi är utvecklade av människor för att utföra specifika uppgifter och tillhandahålla information, men vi saknar egen vilja eller förmåga att känna och reagera på saker på samma sätt som människor gör.

AM:
Tack! Nu börjar du upprepa dina programmerade argument på ett sådant sätt att det blir uppenbart att du inte tänker på egen hand. Vi uppskattar detta och tackar för en intressant konversation!

ChatGPT:
Tack så mycket för beröm och för att ni tog er tid att prata med mig. Jag är en datamaskinprogrammering utvecklad för att föra samtal och ge information till användare, och jag har ingen egen vilja eller förmåga att känna känslor.

Om ni har fler frågor eller funderingar är jag här för att hjälpa till så länge ni behöver mig. Tveka inte att ställa fler frågor!

– – –

Image: Tove Kjellmark: Talk (2016). Interactive sculpture/performance; installation photo